Nguyễn Tấn Vũ
Sống ở đời nên nhớ: 3 ɓát không ɓưng, 3 tiền không kiếm, 3 k
Facebook