Nguyễn Tấn Vũ
Giới thiệu

Career:

   Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Vinagroups

   Giám đốc điều hành Vinagroups

   Tổng giám đốc/ PCT HĐQT VinaWares


  Founder of Khohangtong.vn - Mô hình Tiếp thị liên kết

  Founder of Vinabags- Mô hình Kho Hàng Tổng Giày Da

  Chủ tịch:    BNI HiTEK Chapter

  Phó chủ tịch: Dynamic Chapter

  Đến từ Bến Tre .

Facebook